Reglement (Uittrekssels)

Reglement Goedgekeurd door de RACB SPORT (Royal Automobile Club of Belgium) en ter goedkeuring voorgelegd aan de Automobile Club du Luxembourg (ACL), de Koninklijke Nationale Automobiel Federatie (KNAF), de Deutsche Motor Sport Bund (DMSB).
   
Komen in aanmerking Elke equipe, samengesteld uit maximum twee leden die elk om beurt en zonder systematische aanwijzing het stuur kunnen nemen, voor zover zij voldoen aan de bepalingen van de verkeerswetgeving. De leden van de equipe moeten beiden over een regelmatigheidsvergunning beschikken, uitgegeven door de RACB SPORT.
   
Bemanning Elke equipe is samengesteld uit maximum 2 leden dewelke om beurt en zonder systematische aanwijzing achter het stuur plaats kunnen nemen, voor zover zij voldoen aan de voorwaarden die de Wegcode voorschrijft.
De leden van elke equipe dienen in het bezit te zijn van een geldig «REGELMATIGHEIDSBEWIJS » (afgeleverd door de RACB SPORT). Het maximum aantal aan de start toegelaten wagens werd vastgelegd op 85 (vab 1930 tot 1968).
   
Selectie Elke kandidaat die voor het evenement wil uitgenodigd worden dient de volledig ingevulde en ondertekende aanvraag daartoe (uitsluitend door middel van het document ad-hoc) uiterlijk voor 31 juli 2009 terug te sturen naar het volgende adres:
THE NATIONAL CLASSIC TOUR ®
c/o MASTER SWITCH sprl

5 A Square des Grées du Loû
1190 BRUXELLES
Fax : 32 2 675 84 39

Uitnodigingsaanvragen: click hier.
De publicatie van de lijst met equipes die de start mogen nemen zal door de organisator worden gedaan op 25 augustus 2009.
   
Deelname in de kosten 3.830 Euro (btw inbegrepen) waarvan 25 Euro inschrijvingsrecht, als volgt betaald:
- de overschrijving van een voorschotbedrag van 2.000 op de bankrekening van Master Switch n 191-3124251-41 (CBC Bank) bij de verzending van de inschrijvingsaanvraag.
-het saldo per overschrijving op dezelfde rekening vr 31 juli 2009 ten laatste. Enkel de kandidaten die deze bedragen hebben gestort zullen tot de selectie worden toegelaten.

De deelnemers die een residentie hebben in Luxemburg en/of Brussel en bij hen zullen overnachten kunnen van een korting genieten van 235 Euro (BTW inbegrepen) per equipe voor wat betreft het Sofitel Luxemburg en van 205 Euro (BTW inbegrepen) per equipe voor wat betreft het Sofitel Louise in Brussel.

In het geval dat een deelnemer zijn inschrijving annuleert, zijn volgende regels van toepassing:

1. De voorschotten worden nooit terugbetaald.
2. Indien annulering vr 30.05.2009 terugbetaling van 100% van het saldo
3. Indien annulering tussen 01.06 en 15.07.2009 terugbetaling van 50% van het saldo
4 Indien annulering tussen 16.07 en 09.08.2009 terugbetaling van 20% van het saldo
5. Indien annulering na 09.08.2009 geen terugbetaling.
Bovendien zal geen enkel bedrag worden terugbetaald in het geval van een annulering buiten de wil van de organisator om. Echter, aan de kandidaten die niet door het selectiecomit werden aanvaard zal het bedrag overeenstemmende met de deelname in de kosten integraal worden terugbetaald.
   
  Download het regelement in een PDF-format
   

Editie 2008 Editie 2007 Editie 2006 Editie 2005 Editie 2004 Editie 2003 Editie 2002 Editie 2001 Editie 2000

athlon car lease corné port royal masterswitch sofitel biotherm biotherm biotherm