Rglement (Extraits)

Reglement Goedgekeurd door de « RACB SPORT » van de Royal Automobile Club of Belgium.
Ter goedkeuring voorgelegd aan de Fédération Française du Sport Automobile (FFSA) en de Automobile Club de la Principauté d’Andorre.
   
Komen in aanmerking Auto-evenement op uitnodiging en opengesteld voor voertuigen gebouwd tussen 1930 en 1965 (modeljaar).
Voertuigen gebouwd na deze datum, maar waarvan een identiek model reeds vóór 1965 in productie was mogen deelnemen aan de Selectie.
De tot de start toegelaten voertuigen dienen in het bezit te zijn van een identiteitsfiche voor historische voertuigen van de FIA of van een « Historic Regularity Car Pass » (RACB SPORT) of van een gelijkwaardige FIVA kaart.
   
Bemanning Elke equipe is samengesteld uit maximum 2 leden dewelke om beurt en zonder systematische aanwijzing achter het stuur plaats kunnen nemen, voor zover zij voldoen aan de voorwaarden die de Wegcode voorschrijft.
De leden van elke equipe dienen in het bezit te zijn van een geldig «REGELMATIGHEIDSBEWIJS » (afgeleverd door de RACB SPORT). Het maximum aantal aan de start toegelaten wagens werd vastgelegd op 80.
   
Selectie Elke kandidaat die voor dit evenement uitgenodigd wil worden dient het daartoe bestemde uitnodigingsformulier (enkel en alleen dit formulier) ingevuld en ondertekend terug te zenden naar onderstaand adres vóór 30 juli 2006 :
THE NATIONAL CLASSIC TOUR ®
c/o MASTER SWITCH sprl

5 A Square des Grées du Loû
1190 BRUXELLES
Fax : 32 2 675 84 39

Uitnodigingsaanvragen kunnen worden bekomen op het kantoor van de Organisatie vanaf 01.03.2006.
Ze zijn eveneens beschikbaar via de Master Switch-website (click hier).
De Organisator publiceert de lijst van de voor de start uitgenodigde equipes op 31.08.2006.
   
Deelname in de kosten 5. 980 Euro (BTW inbegrepen) waarvan 25 Euro als Inschrijvingsrecht.
De deelname in de kosten zal als volgt worden geregeld :
- Storting van een aanbetaling van € 2.500,00 op het bankrekeningnummer van Master Switch 191-3124251-41 (CBC Banque) bij het versturen van de uitnodigingsaanvraag.
- Het saldo, door storting op hetzelfde rekeningnummer, ten laatste op datum van 25 juli 2006.
Enkel de kandidaten die deze betalingen vereffend hebben zullen toegelaten worden tot de selectie.
   
  Download het regelement in een PDF-format
   

Editie 2005 Editie 2004 Editie 2003 Editie 2002 Editie 2001 Editie 2000

athlon car lease masterswitch biotherm biotherm biotherm